Efter försäljning

På Carnext.com föreningen

Fordonet plockas upp av ett transportföretag:

Carnext.com ger en skaderapport på varje fordon via ett oberoende inspektionsföretag. Observera att alla nya eller nyligen inträffade skador måste undertecknas av personalen. Vi ber dig dock att kontrollera bilen igen om ”nya skador” skulle inträffa och/eller föremål saknas som inte nämndes i fordonsbeskrivningen.

Kontrollera fordonet noggrant och om du hittar några skador som inte nämns i beskrivningen, vänligen rapportera detta till den sammansatta personalen och markera detta på CMR innan fordonet transporteras från föreningen.

Om den sammansatta personalen vägrar att underteckna CMR eller rapporten med de ”senaste” skadorna eller saknas objekt, ring +48 22 335 18 38.

Fordonet plockas upp med export - eller återförsäljare skyltar:

Dokumentera de nya eller senaste skadorna och informera den sammansatta personalen innan fordonet transporteras från föreningen. Fordonet kan inte köras om det finns allvarliga mekaniska skador eftersom detta utesluter eventuella framtida krav.

Dessa punkter måste kontrolleras vid upphämtningstillfället:

1. Antal bilnycklar (1/2)

2. Servicehäfte (närvarande/saknas)

3. Reservdäck (närvarande/saknas)

4. Vinterdäck eller extra däck (närvarande/saknas)

5. Navigeringssystem (närvarande/saknas)

6. Extra sittplatser (närvarande/saknas)

Levereras vid din dörr

När fordonet anländer till slutdestinationen kommer du att bli ombedd att underteckna CMR, Skadestånd måste rapporteras inklusive tydliga och detaljerade bilder av varje skada.

Skador måste rapporteras inom 5 arbetsdagar efter det att fordonet tagits emot och fordonet bör inte har kört mer än 50 km. Fordringar på mindre än 250 euro kommer inte att beaktas.

Om de förfaranden som beskrivs ovan inte följs kommer krav inte att beaktas.