Μετά τις Πωλήσεις

Όλες οι πληροφορίες μετά την πώληση σε μία επισκόπηση

Opening Hours

Υποστήριξη μετά την πώληση

Η ομάδα της πλατφόρμας δημοπρασιών Carnext.com μπορεί να σας υποστηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πωλήσεων και μετά την πώληση. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε 14 γλώσσες, καλύπτοντας τα ακόλουθα: